Weblapunkon sütiket ( cookie ) használunk annak érdekében, hogy javíthassuk a felhasználói élményt és , hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk

A TG VAGYONÓVÓ  Korlátolt Felelősségű Társaság , mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.  A TG VAGYOÓVÓ  Korlátolt Felelősségű Társaság. www.fantasmalingerie.com címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https:// http://www.fantasmalingerie.com/adatvedelem oldalon
. A TG VAGYONÓVÓ Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bár mikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.


ATG VAGYONÓVÓ KFT Korlátolt Felelősségű Társaság elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Pink Galamb Korlátolt Felelősségű Társaság. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:


 

2. Definíciók

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik

3. Az adatkezelés feltételei, adatvédelmi alanyok jogai

Az adatszolgáltatás önkéntes. Vásárló a személyes adatainak megadásakor  hozzájárulását adja a Webáruház üzemeltetőjének, hogy a megadott adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően a szolgáltatás teljesítése, ellenőrzése, dokumentálása végett rögzíti.

Az adatokat harmadik félnek kizárólag a megrendelés teljesítése céljából ( futárszolgálat ) , számviteli előírások betartása (könyvelő) miatt adja ki.

Bárminemű fizetési kötelezettsége keletkezett a Vásárlónak a Pink Galamb kft  által üzemeltetett Webáruház felé, a számlázási adatok10 évig a nyilvántartás részét képezi.

Regisztrált felhasználók az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg elfogadják az Adatvédelmi szabályzatot. Vásárló vásárlásai és adatai rögzítésre kerülnek. Hozzájárulását adja az Üzemeltető által kiadásra kerülő hírlevél, vagy kereskedelmi reklámanyag küldéséhez. Amennyiben ezekre nem tart igényt lemondhatja Üzemeltetőnél.

A Webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai okokból ( pl.: IP cím, látogatás időtartama stb) ezen adatokat a Webáruház Üzemeltetője kizárólag jogilag indokolt esetben adja át a hatóságok részére.

A megrendelés/regisztráció folyamán rögzített adatokat Üzemeltető mindaddig kezeli, amíg a vásárló nem kéri azok törlését.


4. Az eladó alkalmazottai

Az eladó köteles minden ésszerű óvintézkedést megtenni annak érdekében, hogy a hatályos adatvédelmi jogszabályokat a nála munkaviszonyban, alkalmazásban, ill.  egyéb jogviszonyban foglalkoztatott és közreműködő valamennyi olyan személy is tetartsa, ill. betartassa , aki valamilyen módon hozzáfér a személyes adatokhoz.Megismerték és tudomásul vették a titoktartási alapelveket.


5. Biztonság

Eladó  köteles megtenni a megfelelő műszaki és szervezeti  intézkedéseket , annak érdekében, hogy az adatvédelem az előírásoknak megfelelő legyen.


Felelősség

A Vásárló kötelessége, hogy az elvárható fokozott gondossággal kezelje a regisztrációhoz szüksége adatait, így különösen a felhasználónevét és jelszavát, így az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói adatok illetéktelen használatából eredő károkért. A Vásárló felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
A vásárló köteles a regisztrációnál megadott adataiban bekövetkezett változásokat átvezetni. Az ennek elmulasztásából eredő többletköltségeket és károkat a Vásárló viseli.