VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS

1.A szerződést/ vásárlást megelőző tájékoztatás


A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) egyrészről a  Pink Galamb Kft. ,

mint Szolgáltató   másrészről a szolgáltatást igénybevevő, azaz Fogyasztó (Vásárló)  jogait és

kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Fogyasztó a továbbiakban együttesen: Felek).

Cégadatok:

Elnevezése: Pink Galamb Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-184518

Székhelye: 1121. Bp. Rácz Aladár köz 5.

Adószám:24826963-2-43

Adatkezelési nyilv. szám: naih-106895/2016

E-mail cím: fantasmauzlet@gmail.com

Telefonszám: +36/20-548-4005-6930, 20/547-1450.

Képviseletre jogosult: Galambos- Szabó Éva Mónika

Tárhely szolgáltató adatai:

VIACOM Informatikai Kft 2225. üllő, Gyár u. 8.


Jogszabályi környezet

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Ptk.az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. TV. (Ektv.), Európai Parlament és a Tanács ( EU) 2016/679. adatvédelmi rendelet.

          a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv

 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
 • 2008. évi  XLVII. törvény (Fttv)
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.
 • (IX. 22.) Korm. rendelet
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó
 • szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
 • a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének
 • részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM –SZMM együttes rendelet
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • 2011. évi CXII
 • 2016/679 Európai parlamentnek és a Tanácsnak ( EU)

 A vásárlás menete/ szerződés létrejötte

A szerződés tárgya a htttp://www.fantasmafehernemu.hu és a www.fantasma.hu internetes áruházban található árucikk, amire a vevő vásárlási megrendelést rögzíthet. A vásárló az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó oldalakon találja meg.  Amennyiben bizonytalan és további kérdései lennének lépjen kapcsolatba munkatársunkkal.
A vásárlás regisztrációhoz kötött.

A vásárlás a következő lépésekből áll:

Az Ön által  által megrendelni kívánt árucikkek kiválasztása után az  “érdeklődés a termékről” fülön a név és az email cím megadása után az üzenet ablakba megírja a kiválasztott termék paramétereit esetleges kérdéseit. Vásárlási szándékának megküldése után felvesszük Önnel a kapcsolatot, visszaigazoljuk megrendelését. 

Ezzel a  regisztrációval a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a honlap üzemeltetője a vásárlással összefüggésben kezelje, a reklámcélú információk közlése esetén a szükséges adatvédelmi nyilvántartást elkészítse. A webáruház kínálatának megtekintése ugyanakkor nem kötött regisztrációhoz. A regisztrációt követően a rendszer a látogató által megadott elektronikus levélcímre egy visszaigazoló levelet küld.  A regisztrációban szereplő adatok a bejelentkezést követően bármikor módosíthatóak. A felhasználó regisztrációja a hatályos ÁSZF elfogadásának kötelezettségével jár, egyúttal elengedhetetlen feltétele a webáruházban történő vásárlásnak.

Vételár: a vételár mindig a Vásárló által kiválasztott árucikk mellett kerül feltüntetésre, mely tartalmazza a mindenkori aktuális általános forgalmi adót, forintban  vannak megadva. * Az akciók nem összevonhatók. A kedvezmény a megjelölt termékekre vonatozik, a készlet erejéig. Az árak nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

Számlázási és szállítási adatok megadása.

A vásárló a vásárlás folyamán valamennyi lépés tekintetében visszalépési lehetőséggel bír, mely alapján a megrendelés végleges elküldéséig a korábban esetleg hibásan bevitt adatok módisítására, és javítására is mód nyílik.

Átvételi mód/ fizetési mód kiválasztása.

Személyes átvétel: A visszaigazolásban feltüntetett helyen vehető át.

Fantasma Multibrand Fehérnemű üzletek:

6720. Szeged, Feketesas u. 19-21., 1124. Bp. Hegyvidék Központ Apor Vilmos tér 11-12.

Átvételkor Vevő az áru ellenértékét készpénzben Személyes átvétel esetén az Üzemeltető által küldött visszaigazoló e-mailt követően az e-mailben meghatározott ideig ( 3 munkapan)  és csak a megjelölt helyen  tudja a terméket a megrendelő számára félretenni. Amennyiben a megjelölt időpontig az átvétel nem történik meg a megrendelés törlődik. Az üzletben megtekintés és felpróbálás után megvásárolt termékeknél a bolti gyakorlatnak megfelelően járunk el.

Szállítás a megrendelő által megadott címre:

Csomagjainkat  csomagküldő szolgálattal szállítjuk Magyarország egész területén. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg , az át nem vett csomagok szállítási költségét az Üzemeltető a Megrendelőre terheli. Újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre utalása esetén áll Üzemeltető módjában ismételten elindítani.

Díjszabás:

Banki átutalás esetén 1200 Ft ( 2 kg súlyhatárig)

A szerződés létrejötte után a visszaigazolásban részletezett összeget előre beutalja az Üzemeltető bankszámlájára. A megrendelések azonosítása érdekében a visszaigazoló e- mailban szereplő megrendelés számot, kérjük tüntesse fel. Az összeg beérkezését követő 24 órán belül a csomagot indítjuk. Az ÁFA-s számla a csomagban lesz található. Előreutalással történő fizetés esetén a visszaigazoló e-mailt követő 3 munkanapig tároljuk a terméket. Amennyiben ez idő alatt az ellenérték nem érkezik meg rendelését töröljük. Megértését köszönjük!

 Utánvétes fizetés esetén  1900,- Ft. (2 kg súlyhatárig)

A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak fizeti , készpénzben. Az ÁFA-s számla a csomagban lesz található, valamint a készpénz átadásáról a futártól elismervényt kap.

Mind két esetben 18.000,- Ft feletti vásárlás esetén az Ön szállítási költsége 0 Ft. Költségeit átvállaljuk!

 • A megrendelés ellenőrzése.
 • A megrendelés megerősítése, végleges elküldése.

Beérkezett megrendeléséről automatikusan értesítést küldünk, ez még nem minősül szerződéskötésnek. Munkatársunk által elkészített ajánlatunk 48 órán belül megérkezik Önhöz. Amennyiben ez nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve Ön (a Vásárló ) bárminemű kötöttsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

Elállási jog

Önt (a vásárlót amennyiben magánszemély ) 14 napos elállási jog illeti meg.

A fogyasztót (magánszemélyeket) illeti meg

 • Egyértelmű nyilatkozattal ( írásban vagy személyesen ) 
 • Az átvételt követő 14 napon belül ( de a szerződéskötés és az átvétel között is )
 • Az eladó a járulékos költségeket, ingyenes kiszállítás esetén ( pl. fuvardíj ) nem hárítja a vevőre. A visszáru ára kerül visszautalásra.
 • A vásárló az elállási időszak alatt a terméket felpróbálhatja. ( kivétel harisnyanadrág )
 • Alsóruházat esetén a higiéniai előírások miatt elállási joggal csak a még nem hordott sértetlen állapotú, címkével ellátott, eredeti csomagolással bíró termék eseténél élhet.
 • A fogyasztó felel a rendeltetésszerű használat megállapításán felüli használat miatt bekövetkezett értékcsökkenésért.
 • A vásárló saját költségén küldi vissza a terméket. ( személyesen az átvételi pontokra is )
 • Üzemeltető visszatartási jogával élhet. ( addig visszatarthatja a vételárat, amíg az telephelyére meg nem érkezik)
 • Az üzemeltető a többletköltségek levonására jogosult.

A szerződéstől való elállás esetén a eladó az áru visszaérkezését követő 15 napon belül banki átutalással visszatéríti ( amennyiben az áru (kIfogástalan állapotú) az áru ellenértékét.

Csere esetén a további fuvarköltségek értékhatártól függetlenül felszámításra kerülnek.


Üzemeltető a Polgári tv. szóló , többször módosított 1959. évi IV. törvény mindenkor hatályos rendelkezési szerint 24 hónapos szavatosságot vállal.  A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények esetén Üzemeltető a szavatosságra vonatkozó vásárlási igényeket a 49/2003. ( VII.30.) GKM rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el.

 

Amennyiben a Megrendelő nem megfelelő szolgáltatást/ árut kapott ( nem a megrendelt méretet, színt stb.) a visszaszállítás költsége az Üzemeltetőt terheli. Az eredetileg megrendelt árut Üzemeltető saját költségére kiszállítja. Amennyiben már Megrendelő érdekmúlás miatt már nem tart igényt rendelésére úgy a vételárat és költségeit Üzemeltető 10 munkanapon belül visszautalja a megadott bankszámlára. Postai úton Üzemeltetőnek nem áll módjában ellenértéket visszafizetni.

Közlési és igényérvényesítési határidők 

A Ptk. szerint a fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Üzemeltetővel/ gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Hibás teljesítés

Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fontos szabály, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
Az új Ptk. is ismeri a hibás teljesítési vélelem fogalmát, ami azt jelenti, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Kellékszavatosság

A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.
Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).
Megoldások az alábbi sorrendben: kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás.

Termékszavatosság

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Megoldás: kijavítás vagy kicserélés.

Panaszok érvényesítésének helye, módja:

Írásban postai úton vagy elektronikus levélben az alábbi címre:

Ping Galamb  Korlátolt Felelősségű Társaság  1121. Budapest , Rácz Aladár köz 5. e-mail: fantasmauzlet@gmail.com

telefon: 20/546-9600

Áru visszaküldése minden esetben: Fantasma Multibrand Fehérnemű Üzlet Hegyvidék Bevásárlóközpont 1124. Bp. Apor Vilmos tér 11.-12.

Továbbá a fogyasztóvédelmi törvény alapján ( 1997. évi CVI. törvény) fogyasztói panasszal élhet a vásárló.

 

Adatvédelem 

Weblapunkon sütiket ( cookie ) használunk annak érdekében, hogy javíthassuk a felhasználói élményt és , hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk.
ATG Vagyonóvó Korlátolt Felelősségű Társaság , mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A PINK GALAMBKorlátolt Felelősségű Társaság. www.fantasmafehernemu.com címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https:// http://www.fantasmafehernemu.hu/vasarlasi feltételek
A Pink Galamb Korlátolt Felelősségű Társaság. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bár mikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

PINK GALAMB Korlátolt Felelősségű Társaság. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Pink Galamb  Korlátolt Felelősségű Társaságt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Vásárló a személyes adatainak megadásakor  hozzájárulását adja a Webáruház üzemeltetőjének, hogy a megadott adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően a szolgáltatás teljesítése, ellenőrzése, dokumentálása végett rögzíti.

Az adatokat harmadik félnek kizárólag a megrendelés teljesítése céljából ( futárszolgálat ) , számviteli előírások betartása (könyvelő) miatt adja ki.

Bárminemű fizetési kötelezettsége keletkezett a Vásárlónak a Pink Galamb Kft álltal üzemeltetett Webáruház felé, a számlázási adatok 10 évig a nyilvántartás részét képezi.

Regisztrált felhasználók az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg elfogadják az Adatvédelmi szabályzatot. Vásárló vásárlásai és adatai rögzítésre kerülnek. Hozzájárulását adja az Üzemeltető által kiadásra kerülő hírlevél, vagy kereskedelmi reklámanyag küldéséhez. Amennyiben ezekre nem tart igényt lemondhatja Üzemeltetőnél.

A Webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai okokból ( pl.: IP cím, látogatás időtartama stb) ezen adatokat a Webáruház Üzemeltetője kizárólag jogilag indokolt esetben adja át a hatóságok részére.

A megrendelés/regisztráció folyamán rögzített adatokat Üzemeltető mindaddig kezeli, amíg a vásárló nem kéri azok törlését.

 Felelősség

A Vásárló kötelessége, hogy az elvárható fokozott gondossággal kezelje a regisztrációhoz szüksége adatait, így különösen a felhasználónevét és jelszavát, így az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói adatok illetéktelen használatából eredő károkért. A Vásárló felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
A vásárló köteles a regisztrációnál megadott adataiban bekövetkezett változásokat átvezetni. Az ennek elmulasztásából eredő többletköltségeket és károkat a Vásárló viseli.

 Egyéb rendelkezések

A jelen szerződésből eredő jogvitákra a magyar jog és annak hatályos rendelkezései tekintendők irányadónak.